Prezent / Trecut Continuu Engleza pt2 ( Present / Past Tense Continuous ) Reguli Formare, Utilizare, Traducere, Execeptii, Diferente - Gramatica Limbii Engleze pentru Incepatori Gratuit Online

---


Past Tense Continuous se formează de la Trecutul Simplu al verbului auxiliar ”to be” şi verbul de conjugat cu terminaţia ”-ing”:

S + to be + V-ing

”She played tennis.” – ”She was playing tennis.”

Diferenţa dintre Past Tense Simple şi Past Tense Continuous o dă şi traducerea, care, în primul caz, se face prin intermediul Perfectului Compus din limba română, iar, în al doilea caz, prin Imperfect:

”Sunday I went to the church.” = Duminică am fost la biserică.

”I was going to school when I heard the bang.” = Mergeam spre şcoală când am auzit bubuitura.

Excepţia o constituie verbul ”to can”, care nu primeşte niciodată terminaţia ”-ing”.

O altă excepţie este şi verbul ”to be” care se poate conjuga la Prezent Continuu sau Trecut Continuu doar atunci când are rol copulativ (când este urmat de un adjectiv cu funcţie de Nume Predicativ):

”I am here now.” = Eu sunt aici acum. (verb predicativ şi Complemente Circumstanţiale de Loc şi de Timp)

”You're being silly.” = Eşti prostuţ. (verb copulativ şi Nume Predicativ)

Ceilalti au studiat si :0 comments :

  © Invata-Interactiv --Ourblogtemplates- On the Road --Adapted by: Quality-Blog-Templates

SUS