Adjectivul Engleza Gradele de comparaţie Comparativul de Inferioritate si Egalitate - Curs Gramatica Engleza Gratuit Online pentru Incepatori, Copii fara Profesor

---


Indiferent de tipul lor, în limba engleză, adjectivele nu se declină în funcție de numărul, genul sau cazul substantivului determinat. Totuși, adjectivele își schimbă forma atunci când ilustrează comparații între două sau mai multe substantive.

Gradul comparativ este de trei tipuri:
de inferioritate
de egalitate
de superioritate

Gradul comparativ de inferioritate (x < y) se formează utilizând particula ”less” (mai puțin) pentru a exprima relația dintre două persoane, obiecte sau fenomene: ”careful” – ”less careful” (grijuliu – mai puțin grijuliu).

”His car is less fast than mine.” = Mașina lui este mai puțin rapidă decât a mea.

”That picture is less clear than this one.” = Imaginea aceea este mai puțin clară decât aceasta.


Comparativul de egalitate (x = y) ilustrează două sau mai multe obiecte/persoane/fenomene aflate la același nivel, dintr-un punct de vedere dat: ”big” - ”as big as” (mare – la fel de mare).

”My brother is as tall as me.” = Fratele meu este la fel de înalt ca și mine.

”These paintings are as expressive as those from his previous collection.” = Aceste tablouri sunt la fel de expresive ca cele din colecția sa anterioară.

Ceilalti au studiat si :0 comments :

  © Invata-Interactiv --Ourblogtemplates- On the Road --Adapted by: Quality-Blog-Templates

SUS